Yayınlar

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel Yayınların Listesi )

Bilimsel Yayınları

(YDM-ISI) (Yurt Dışı (SCI-expended,SSCI,AHCI kapsamındaki Dergilerde yayınlanan Yayınları)

KONAR, N., DALABASMAZ, S., POYRAZOGLU,E.S., NEVZAT, A., COLAK, A., 2014. The Determination of the Caffeic Acid Derivatives of Echinacea Purpurea Aerial Parts Under Various Extraction Conditions by Superciritical Fluid Extraction (SFE). Journal of Superciritical Fluids. Volume 89, May 2014, Pages 128–136.

TUGRUL, KM., KANGAL, A., and A. COLAK, 2011. Effects of Different Cleaning Systems and Storage Duration on the Internal and External Quality of Sugar Beets. AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America  Volume: 42 Issue: 1   Special Issue: SI   Pages: 21-28.

SACILIK, K. and A. COLAK, 2010. Determination of Dielectric Properties of Corn Seeds from 1 to 100 MHz. Powder Technology, 203 (2): 365-370

SACILIK, K., TARIMCI, C. and A. COLAK, 2007. Moisture Content and Bulk Density Dependence of Dielectric Properties of Safflower Seed in the Radio Frequency Range. Journal of Food Engineering, 78 (4): 1111-1116

SACILIK, K, TARIMCI, C. and A. COLAK, 2006. Dielectric Properties of Flaxseed as Affected by Moisture Content and Bulk Density in the Radio Frequency Range. Biosystems Engineering, 93(2): 153-160

(YDM-H)(Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları)

(YDT) (Yurt Dışı Bildirileri Kitabında Yayımlanan Yayınları)

Uğur YEGÜL, Babak TALEBPOUR, Ahmet ÇOLAK, Ufuk TÜRKER, 2015. Kışlık Buğdayda Değişken Oranlı Makinalı Azot Uygulamaları İçin Mevsim İçi Azot Durumuna Dayalı Verim ve Protein Tahminine Yönelik Sensör Yansıma İndekslerinin Geliştirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). ISSN:1306-0007, Vol.11 (3):239-246.

Uğur YEGÜL, M. Barış EMİNOĞLU, Caner KOÇ, T. Göktürk SEYHAN, Ahmet ÇOLAK, 2015. Farklı Tipte Kültivatör Ayaklarında Eşdeğer Gerilme ve Toplam Deformasyon Değerlerinin Belirlenmesi. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 02-05 Eylül 2015 Diyarbakır, Bildiri Kitabı.

Uğur YEGÜL, M.Barış EMİNOĞLU, Okray OREL, Ahmet ÇOLAK. 2014. Determination of Equivalent Stress and Total Deformation in Different Types of Harrows. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014)” to be held in Cappadocia-Nevsehir-TURKIYE from September 3-6, 2014.

ACAR,A.İ., ÖZTÜRK,R. and A.ÇOLAK, 1999. Developing a Measurement System to Determine Soil Surface Roughness. Trends in Agricultural Engineering, TAE'99, September 15-17, 1999, Czech University of Agriculture, pp: 115-120, Prague, Czech Republic.

ACAR, A. İ., ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A. ve R. ÖZTÜRK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 12-14 Ekim, S.267-276, Kuşadası.

ÇOLAK,A. and A.SARAL, 1987. Şeker Pancarı Baş Kesme Direncinin Saptanmasında Kullanılabilecek Ölçme Yöntemlerinin İncelenmesi. Proceedings of the 3rd International Symposium on Mechanization and Energy in Agriculture, October 26-29, 1987, Agricultural Faculty of Ege University Department of Agricultural Mechanization, pp: 567-577, İzmir.

(YİM) (Yurt İçi Dergide Yayınları)

ÇOLAK,A., 2011. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 308, S: 50-52, ISSN-1302-1702, Ankara.

ÇOLAK,A., 2010.Atatürk ve Tarım. Anıtkabir Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 40, S: 18-21, Ankara.

SAÇILIK, K., and ÇOLAK, A., 2005 “Dielectric Properties of Opium Poppy Seed,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 104-109.

ÇOLAK, A., 2002. Pancar Hasat Makinası Ayar Tamburunun Değişik İlerleme Hızlarında Pancar Tepesinden Düşme Sürelerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, S: 32-35, Ankara.

SAÇILIK, K. ve A. ÇOLAK, 2002. Zeytinin (Olea Europaea L.cv. Memecik) Bazı Çarpma Parametrelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, S: 7-14, Ankara.

ÇOLAK,A. ve K.SAÇILIK, 2002. Zeytinin (Olea Europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2, S: 114-118, Ankara.

YILDIZ, Y. ve A.ÇOLAK, 2001. Şekerpancarı Hasat Makinalarındaki Başkesme Bıçağı Titreşimlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 84-89, Ankara.

KARABAŞ, H. ÇOLAK,A. ve İ.DEMİR, 2001. Bazı Sebzelerde Tohum Uygulamalarında Mekanizasyon Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 90-94, Ankara.

KANGAL, A. ve A.ÇOLAK, 2001. Pancar Boşaltma-Temizleme ve Yükleme Makinalarının Mekanik Temizleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, S: 29-34, Ankara.

ÇOLAK, A. ve A.İ.ACAR, 2001. Şekerpancarının Bazı Agroteknik Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Sensör Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, S: 118-121, Ankara.

ÇOLAK, A., 2001. Makinalı Şekerpancarı Hasadında Baş Kesme Sırasında Ayar Tamburu Yörüngesinin İzlenmesini Olanaklı Kılan Bir Yöntem Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, S: 70-74, Ankara.

ACAR, A. İ. ve A. ÇOLAK, 2001, Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına Ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, S: 83-90, Ankara.

SABAHOĞLU,Y., ÖZTÜRK, R. ve A. ÇOLAK, 2000. Yuvaya Ekim Makinalarında Kullanılabilen Farklı Yuva Açıcı Uçların Penetrasyon Kuvvetlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, S: 159-162, Ankara.

ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve ACAR,A.İ., 1994. Koruyucu Siperler Altında İnsan İçin Güvenli Uzanma Sınırlarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 30-36, Ankara.

ÇOLAK,A. ve A.SARAL, 1992. Şekerpancarı Başkesme Bıçakları Çalışma Koşullarını Etkileyen Temel Karakteristiklerin Tarla Koşullarında Saptanmasına İlişkin Yöntem Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 41, Fasikül 1-2'den Ayrıbasım, S: 85-93, Ankara.

ÇOLAK,A. ve D.ERDOĞAN, 1991. Tarla Bitkileri Tarımında İnsan İşgücü Gereksiniminin, Mekanizasyon Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1207, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 661, 43. s., Ankara.

ÇOLAK,A. ve M.B.COŞKUN, 1989. Şeker Pancarı Hasadının Mekanizasyonunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 3, S: 44-50, Ankara.

SARAL,A. ve A.ÇOLAK, 1988. Şekerpancarı Hasat Makinaları Çalışma Kalitelerinin Saptanması (IIRB'nin Uluslararası Yöntemi). (W.Brinkmann'dan çeviri). Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, S: 62-65, Ankara.

YAVUZCAN,G., ACAR,A.İ. ve A.ÇOLAK, 1987. İnsanın İş Yapabilme Yeteneğinin Bisiklet Ergometresi Yöntemiyle Belirlenmesi. MPM Verimlilik Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, S: 57-63, Ankara.

(YİT) (Yurt İçi Bildirileri Kitabında Yayımlanan Yayınları)

N.KAHYA, U.YEGÜL, A.ÇOLAK, 2012 Yem Konservasyonunda Mekanizasyon, 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, 2012.

ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R., ACAR,A.İ. ve İ.ÇİLİNGİR, 1995. Ultrasonik Tohum Sayıcının Ekim Makinası Deneylerinde Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 157-163, Bursa.

ÖZARSLAN,A., ÇOLAK,A. ve D.ERDOĞAN, 1995. Kombine Havuç Hasat Makinası Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 204-212, Bursa.

ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R. ve A.İ.ACAR, 1995. Paralelogram Bağlantılı Bıçakla Pancar Baş Kesimindeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 213-222, Bursa.

ÇOLAK,A., 1995. Bıçak Bileme Biçimlerinin Şeker pancarı Kesme ve Devrilme Direnci Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 314-322, Bursa.

ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve Y.SABAHOĞLU, 1995. Bazı Yumru Bitkilerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 334-343, Bursa.

ÇOLAK,A., ÖZTÜRK,R. ve A.İ.ACAR, 1994. Yerli Yapım Kombine Pancar Hasat Makinalarında Optimum Başkesme Ayarı ve Başkesmedeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Sayfa: 296-305, Antalya.

ÖZTÜRK,R., ACAR,A.İ., ÇOLAK,A. ve H.H.SİLLELİ, 1994. Küresellik Değerlerine Bağlı Olarak Bantlı-Pervazlı Boylama Makinasının Boylama Yeteneğinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 513-522, Antalya.

ACAR,A.İ., ÖZTÜRK,R., ÇOLAK,A. ve K.SAÇILIK, 1994. Küçük Taneli Tohumlar İçin Bir Ekim Makinası Vantilatörünün Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 129-137, Antalya.

ÇOLAK,A. ve S.KILINÇ, 1991. Tarımsal Savaş Aletlerinde Kullanılan Dozaj Kontrol Ünitelerinin Uygulamadaki Önemi. Tarımsal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi, 25-27 Eylül 1991, S: 292-297, Konya.

COŞKUN,M.B. ve A.ÇOLAK, 1989. Sera Sisteminin Matematiksel Modellenmesi ve Bilgisayarla Çözümlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 12.Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 1989, S: 254-264, Tekirdağ.

ÇOLAK,A. ve A.SARAL, 1986. Şeker Pancarı Baş Kesme Direncine Etkili Faktörler. Tarımsal Mekanizasyon 10.Ulusal Kongresi, 5-7 Mayıs 1986, S: 183-192, Adana.

Basılmış Kitapları

(YİK):Yurt İçi

ERDOĞAN,D., ÇOLAK,A. ve A.İ.ACAR, 2001. Meliorasyon Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1519, Ders Kitabı: 472, 236 s., Ankara.

YAVUZCAN, G., ÇİLİNGİR, İ., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., GÜRHAN, R., BEYHAN, M.A. ve A.ÇOLAK, 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No: 45, 55 s., Ankara.