Adaylık Bildirgesi

PROF. DR. AHMET ÇOLAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Rektör Adayı

 

Sevgili Ankara Üniversiteliler,

Değerli Meslektaşlarım,

Saygıdeğer büyüklerim, kardeşlerim, dostlarım,

Üniversitemiz Haziran 2016 ayı içerisinde bir seçim yaşayacaktır. Zira Ağustos 2016 ayında Rektörümüzün görev süresi sona ermektedir. Kendisine ve ekibine yaptıkları hizmetler için teşekkür ederim.

Sayıları 2000'e yaklaşan zengin bir akademik kadroya sahip olan Üniversitemizin Öğretim Üyeleri her rektörlük süreci bitiminde seçme ve seçilme görevlerini üstün bir duyarlılık ve görev bilinciyle başarıyla ve yüksek katılımla yerine getirmekte, iradelerini özgürce ortaya koymaktadırlar. Kuşkusuz biz akademisyenler fikirlerimizle, yüreğimizle, becerilerimizle bu görevlere talip olmalı ve çaba harcamalıyız.

Yeni dönemin üniversitemize huzurlu bir çalışma ortamı ve üstün başarılar getirmesini diliyorum. Üniversitemiz için yapılacak olan Rektör seçimine Rektör Adayı olarak katılma isteğimi, birlikte çalışma onurunu taşıdığım siz değerli hocalarım ve çalışma arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Hepimizin yakından bildiği gibi Üniversitemizin tarihsel gelişimi hayli onurlu bir süreç yaşamıştır. Genç Cumhuriyet akademik özgürlüğü ve özerkliği önce öğrenmiş sonra da içselleştirmiştir. Üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüksek Öğretim yapılanmasının oluşmasında köklü akademik kültürü ile diğer yükseköğretim kurumlarına önderlik yapmış ve örnek olmuştur.

Önümüzdeki demokratik seçim sürecinin, bu saygın kimliğe ve bizlere yaraşır bir biçimde geçeceğine; seviyeli ve örnek olacağına inanıyorum. Bu süreçte yarışacağım değerli rektör adaylarına başarı dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Üniversitemizin farklı birimlerinde 20 yılı kapsayan; Kalecik Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl), Tarım Makinaları Bölüm Başkan Yardımcılığı (3 ay), Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (8 yıl), Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (3 yıl), Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (4 yıl), iki dönem de Ziraat Fakültesi Dekanlığı (6 yıl) ve bu göreve bağlı olarak Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senato Üyeliği görevlerinde bulundum. Rektörlük bünyesinde ve Fakültemde çok sayıda komisyonda görev ve sorumluluk üstlendim. Bu süreçte Üniversitemi yakından tanıdım ve çözüm üretme çalışmalarına ortak oldum. Kurumların toplam kurumsal değerinin, içinde yer alan tüm bireylerin takım ruhu ile katılım ve paylaşımı sonucu oluştuğu kanısındayım. Şimdi, karar süreçlerini sizlerle birlikte yönetmeye adayım.

Rektörlük görevini üstlendiğim takdirde;

 • Adil, ilkeli, saygılı, dürüst, şeffaf,

 • Cezacı olmayan, ayrımcılık yapmayan, ortak akla değer veren, katılımcı, üretken, herkesi kucaklayan,

 • Kolay ulaşılabilen ve konuşulabilen, dinleyen, önerilere açık, eleştirilerden yararlanmayı bilen,

 • Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan projelere finansal kaynak sağlanması konusunda girişimci,

 • Üniversite bütçesini hakça ve adil bir biçimde paylaştıran,

 • Üniversitemizin kaynaklarını en verimli ve ekonomik biçimde kullanan,

 • Kaynak yaratan, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla güçlü bağlar kuran,

 • Kendisi ve çevresiyle barışık, uzlaşıyı ve dayanışmayı önemseyen ve destekleyen,

 • Her türlü şiddete ödünsüz karşı,

 • Sorunlara analitik yaklaşan ve gerçekçi çözümler üreten, daima çözüm odaklı çalışan,

 • Parmak hesabı uygulamalar yerine birbirimizi ikna ederek kararlar almayı önemseyen,

 • Özde demokratik anlayışla karar süreçlerini yöneten,

 • Bilimin evrensel ilkelerini benimseyen,

 • Her türlü düşünce ve inanca insan hakları temelinde saygılı ve ilkeli,

 • Çalışanların özlük haklarını kollayan ve titizlikle izleyen,

 • Akademik ve idari çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin mutluluğunu en önemli ölçütler arasında gören,

 • Mezunlarımızın ülkemizin geleceği olduğunu bilen, onları meslek yaşamlarında da destekleyen,

 • Mesleki etik değerleri tavizsiz bir biçimde koruyan ve uygulayan,

 • Öğrenci odaklı, inovatif, yaratıcılığı destekleyen anlayışla çağdaş öğrenimi benimseyen,

 • Öğrenci, akademisyen ve idari çalışanların sadakatini sağlamayı öncelik olarak gören,

 • Yaşam Boyu Öğrenme felsefesini benimseyen,

 • Bilimde öncü, kültürde örnek, sosyal yaşam ve sporda başarılı ve paylaşımcı politikaları destekleyen,

 • Bilimi ve insan yaşamını tümleyen en önemli unsurun sanatla bütünleşmek olduğunu bilen,

 • Bilimsel başarıyı taçlandırmanın sosyal yaşamı güçlendirmekle mümkün olduğunun farkında,

 • Bilimde sürdürülebilir disiplinler arası işbirliğini destekleyen ve kurumsallaştıran,

 • Bilimde ve öğrenimde gerçekçi uluslararası açılımları kuvvetle destekleyen,

 • Üniversitenin temel biriminin Anabilim Dalı olduğunu bilen,

 • İnsan, hayvan, bitki farkı gözetmeksizin tüm canlı yaşamına saygılı ve kollayıcı,

 • Tüm canlı yaşamı ve dünyamız için, insanlık için, ülkemiz için bilimsel bilgi, uygulanabilir bilgi, teknik ve teknolojiler üreten bir yönetim anlayışıyla çalışacağımı vurgulamak istiyorum.

Uluslararasılaşma politikalarını ve hareketliliklerini gerçekçi, yoğun, pratik, etkili ve Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin aidiyetini sağlayacak biçimde geliştireceğimize birlikte üniversitemizi tüm dünyaya tanıtacağımıza söz veriyorum.

Üniversitemizin geçmişten gelen ve kalıcı hale gelmiş sorunlarının yanı sıra, çağın getirdiği sorunlarını da gayet iyi biliyorum. Birlikte kuracağımız güçlü ve etkili iletişim ağıyla ortaya koyacağımız çözüm önerilerini, mantıklı ve iyi tartışılmış süreçler sonucunda ve fakat hızla yaşama geçireceğimize inanıyorum. Yönetim sürecinde, istenen akademik yaşam kalitesine ulaşmada, öğretim elemanı, öğrenci, idari ve teknik personelin birbirini tanımasına ve birbirine güvenmesine olanak verecek ortamlar yaratmanın çok önemli olduğu düşüncesini her zaman ön planda tutacağım. Rektörlük görevine atandığım takdirde akademik etiğe ters düşen hiçbir keyfi uygulamanın yapılmayacağı bir yönetimin sözünü veriyorum. Mensubu olmaktan onur duyduğum Üniversitemizin evrensel ve çağdaş başarı çizgisini yeni projelerimizle daha da üst düzeylere sizlerle birlikte taşıyacağımıza eminim ve buna inanıyorum.

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Üniversitemiz, ürettiği ve üreteceği bilimsel politikalarla dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu küresel sorunların üstesinden gelmede potansiyel bir güce ve stratejik öneme sahip bir konumdadır. Bu nedenle Ankara Üniversitesi’nin seçkin üyeleri olarak hepimize büyük ve anlamlı sorumluluklar düşmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ve çalışma arkadaşlarının ülkemizin akademik temellerini atarken duydukları heyecanı daima yüreğinde ve benliğinde yaşayan bir meslektaşınız olarak bu sorumluluğun farkındayım ve daima farkında olacağım.

Bu nedenle aday olduğum bu çok kutsal ve önemli “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü” görevi için desteğinizi bekliyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

27 Ocak 2016, Ankara